Skype Yahoo
0909.775588

Đào tạo lái xe

Đào tạo lái xe ôtô Khách hạng D, E

Đào tạo lái xe ôtô Khách hạng D, E

Dành cho những học viên có nhu cầu nâng hạng lên dấu D, E. Có lớp học buổi tối cho các học viên đi làm giờ hành chánh.

Đào tạo lái xe môtô A1, A2

Đào tạo lái xe môtô A1, A2

Trung tâm đào tạo lái xe Hải Nam thường xuyên khai giảng cái lớp lái xe môtô 2 bánh hạng A1, A2.